BLIJF-IN-UW-KOT-WOD 15

30-03-2020

Shuffle into the new week! Een beetje coördinatie + schoudermobiliteit én een leuke wod om de week mee te starten. Have fun!

WARM UP

3 Rounds

  • 10 Shoulder taps (L+R = 1) 
  • 10 Floor wipers (L+R = 1) 
  • 10 Squats 

STRENGTH

Toilet Paper Roll Turkish Get ups 
3 x 3 each side. 

WOD

Deck of Cards 
Schud een boek kaarten goed door elkaar en legt deze met de bedekte kant naar boven. Draai telkens een kaart om en voer direct het overeenstemmende aantal herhalingen uit met volgende oefeningen:

  • Harten: Back Pack Bent over Row 
  • Schoppen: Back Pack Thrusters 
  • Ruiten: Shoot-throughs 
  • Klaveren: Step ups/Box Jumps 
  • Ventjes (Boer/Dame/Heer): 10" Hollow Body Hold 

Blijf dit doen tot de gehele boek omgedraaid is. 

Voorbeeld:
Kaart 1: Schoppen 5 = 5 Back Pack Thrusters,
Kaart 2: Harten Heer = 10" Hollow Body Hold,
Kaart 3: Ruiten 6 = 6 Shoot-throughs,
...