BLIJF-IN-UW-KOT-WOD 2

17-03-2020

De kop is eraf! We zitten allemaal opgesloten in ons kot en wat is er dan beter dan gezamenlijk (vanop afstand weliswaar) even goed af te zien?! Hier volgt jullie tweede blijf-in-uw-kot-WOD, vergeet ons niet te taggen op instagram @bfitathletix en jouw tijd te posten in comments onderaan!

WARM UP

3 Rounds (not for time) 

  • 20 Jumping Jacks 
  • 10 Single Leg Romanian Deadlift met fles each side 
  • 10 Single Leg Glute Bridge each side 

STRENGTH

  • 5min Wall Sit 
  • Every break = 10 Burpees 

WOD

EMOM 21min 

  1. 5-8 Bulgarian Split Squat + Jump each side
  2. 15-20 Mountain Climbers (L+R = 1)
  3. 15-20 Straight leg sit ups