BLIJF-IN-UW-KOT-WOD Season 2 part 20

17-11-2020

Warm-Up

Tabata (20sec on/10sec off x8)

  1. Burpees
  2. Mountain climbers

WOD

  • 15 Inverted Burpees
  • 150 Jumping Jacks
  • 12 Inverted Burpees
  • 120 Jumping Jacks
  • 9 Inverted Burpees
  • 90 Jumping Jacks

*Video is van 1/4, herhalingen zijn anders, maar oefening is wel dezelfde! Have fun!

CORE

Tabata

  • Hollow Body Hold