BLIJF-IN-UW-KOT-WOD Season 2 part 72

08-01-2021

Warm-up

3 Rounds

  • 20 Jumping Jacks
  • 20 Lunges
  • 10 Push-ups
  • 10 Toe Touches

Strength

5 sets

  • 10 Bulgarian Split Squats (weighted) each side

WOD

Death By 

  • Handstand Push-ups/Pike Push-ups

Min 1: perform 1 Handstand Push-up
Min 2: perform 2 Handstand Push-ups
Min 3: perform 3 Handstand Push-ups
...
Tot je het aantal Handstand Push-ups dat je die minuut moet halen niet meer binnen de minuut afgewerkt krijgt.