BLIJF-IN-UW-KOT-WOD Season 2 part 79

15-01-2021

Warm-up

3 Rounds

  • 5 Inchworm Push-ups
  • 10 sec Hollow Body Hold
  • 10 sec Arch Hold
  • 10 Lunges (5 each side)

WOD

Task Tabata
300 reps for time, following the pattern:

20 seconds of Backpack Swings
10 seconds of rest
20 seconds of Push-ups
10 seconds of rest
20 seconds of Sit-ups
10 seconds of rest
20 seconds of Squats
10 seconds of rest

*Blijf na elke oefening verder tellen, als je klaar bent met de squats begin je opnieuw aan backpack swings, tot je in totaal 300 herhalingen hebt afgewerkt.
VB: 8 Backpack Swings, 10 sec rust, 10 Push-ups (= 18 in totaal), 10 sec rust, 14 sit-ups (= 32 in totaal), 10 sec rust, 14 squats (= 46 in totaal), 10 sec rust, 9 Backpack Swings, ... Zo blijf je verder tellen tot je in totaal 300 reps hebt gehaald. Have fun!!

Core

3 sets

  • 20 Russian twists (back pack)
  • 20 toe touches