BLIJF-IN-UW-KOT-WOD Season 2 part 97

02-02-2021

Warm-up

  • 40 Jumping Jacks
  • 10 World's greatest stretch*

*Hou elke positie 10sec aan voor je naar de volgende gaat (5L+5R)

Strength

Every minute on the minute for 10 minutes:

  1. 10 alternating step-ups (use a chair or box) add weight (back pack)
  2. 10-20 sit-ups

*Eerste minuut, 10 step-ups (afwisselend), 2e minuut 10-20 sit-ups, ....

WOD

3 Rounds for time:

  • 50 Lunges
  • 25 sec chin over door hold*

* Trek jezelf op aan de deur (of gebruik een stoel) en hou je kin 25" boven de deur zonder je benen te gebruiken ;-)